Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Phú Hòa, Phú Yên
 • Lê Thị Hoàng Ngâu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Hành chính văn thư
  • Điện thoại:
   01652635681
  • Email:
   hoangngau54@gmail.com
 • Lê Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tạp Vụ
  • Học hàm, học vị:
   10/12
 • Lê Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   12/12
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   12/12
 • Trần Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   01657849067
  • Email:
   thanhbinh966@gmail.com